Disclaimer

Informatie over de website

De inhoud van deze website www.gite-a-daims.be (hierna de ‘website’, die alle pagina’s van de website omvat) is puur informatief en heeft tot doel om informatie voor persoonlijk gebruik te verstrekken.

Alle informatie op deze website (inhoud, gegevens, artikels, dossiers, praktische fiches, documenten om te downloaden, iconografische weergaven, foto’s, afbeeldingen, overzichten, logo’s, enz. (hierna de ‘informatie van de website’) zijn het exclusieve eigendom van Mijnheer Marc Déom (hierna de ‘eigenaar van de website’), wiens gegevens vermeld zijn op de ‘contact’-pagina van de website.

Ze zijn beschermd door nationale en internationale bepalingen met betrekking tot de intellectuele eigendom.

In geen enkel geval mogen ze worden gecommercialiseerd, gewijzigd, gedecompileerd, verspreid, vertaald, gekopieerd, geëxploiteerd op welke wijze dan ook en door wie dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.

Het is wel toegestaan om, zonder voorafgaande vraag aan de eigenaar van de website, surface links te creëren die verwijzen naar de homepage van deze website of een andere pagina van deze website. Voor het gebruik van technieken die alles of een gedeelte van deze website verhuld willen opnemen in een website, of dit nu gedeeltelijk de eigenlijke oorsprong is van de informatie of verwarring kan creëren over de oorsprong van de informatie, zoals het framen of inlinen, is daarentegen de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website nodig.

Persoonsgegevens

Deze website verzamelt de persoonsgegevens van de bezoekers (hierna de ‘bezoeker(s)’) die hun e-mailadres en/of adresgegevens indienen via de website, die zich inschrijven op de nieuwsbrief of die een e-mail versturen via de ‘contact’-pagina.

De eigenaar van deze website, de host, de designer, de webmaster verbinden zich ertoe om nooit de informatie en adresgegevens die ze van de bezoeker hebben ontvangen, vrij te geven, te verkopen of zonder toestemming door te geven.

De bezoeker die zijn persoonlijke gegevens heeft doorgegeven aan de eigenaar van de website geeft echter wel zijn uitdrukkelijk akkoord om van deze laatste e-mails, nieuwsbrieven en informatie te ontvangen. De bezoeker kan te allen tijde, gratis en middels een schriftelijke vraag gericht aan de eigenaar van de website vragen om te worden uitgeschreven op de nieuwsbrief.

Afbeeldingsrecht

Elke (niet openbare) persoon die zichtbaar is op een foto en niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan op de website mag met een eenvoudig verzoek aan de eigenaar van de website eisen dat de foto wordt verwijderd.

Vrijstelling van aansprakelijkheid

In geen enkel geval kan de eigenaar van de website, de host, de designer of de webmaster verantwoordelijk gehouden worden voor:

  • de inhoud van deze website, met name in het geval van fouten, onnauwkeurigheden of gebreken. De bezoeker krijgt de raad om, in geval dit nodig blijkt, de eigenaar van de website of een andere specialist te raadplegen die hem correct advies zal geven, rekening houdend met zijn situatie;
  • de informatie op andere websites die een hyperlink hebben gecreëerd met deze website;
  • een computervirus dat zich verspreidt via het internet;
  • schade veroorzaakt door computerkraak of door hackers.

Het concept en de uitvoering van deze website

Het concept (met uitzondering van de informatie op de website), de ontwikkeling, de hosting, het technisch onderhoud en de updates vallen onder de verantwoordelijkheid van:

C. Concept sàrl

Rue de Windhof, 32
L-8384 Koerich

Tel. : +352 26 30 58 99 | www.cconcept.lu

De website www.cconcept.lu van het bedrijf C. Concept sàrl bevat links naar andere websites. Deze websites, waarvan de adressen zijn gecontroleerd door C. Concept sàrl, maken geen deel uit van deze website. De eigenaar van de website beheert de inhoud ervan niet en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie.

Wijzigingen van de disclaimer

Onderhavige disclaimer mag te allen tijde worden gewijzigd zonder de bezoekers hiervan op de hoogte te stellen. Elke wijziging is van kracht vanaf de datum waarop hij op de website wordt gepubliceerd. Wanneer de bezoeker deze website blijft raadplegen nadat deze wijzigingen werden gepubliceerd, gaat hij akkoord met deze wijzigingen.